Bollens Förskola

Kommunal Förskola, Kungsbacka

38 barn
3 avdelningar
37.7 % personal med examen
6.9 personaltäthet

Boställets Förskola

Kommunal Förskola, Kungsbacka

74 barn
10 avdelningar
51.2 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Britta-Lenas Förskola

Kommunal Förskola, Kungsbacka

26 barn
3 avdelningar
48.6 % personal med examen
3.8 personaltäthet

Bukärrsängs Förskola

Kommunal Förskola, Kungsbacka

40 barn
2 avdelningar
50.9 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Dannebacka Förskola

Kommunal Förskola, Kungsbacka

59 barn
4 avdelningar
37.9 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka

14.4

Enskild Gymnasieskola, Kungsbacka

149 elever
96.9 % examinerade
14.4 i genomsnittsbetyg
EK
ES
HV
IM
SA

Elof Lindälvs Gymnasium Enhet 4

14.5

Kommunal Gymnasieskola, Kungsbacka

1397 elever
89.5 % examinerade
13.6 i genomsnittsbetyg
HA
HT
IM
RL
EK
AHADM
EE
+

Fjordskolan Nidingen

14.0

Kommunal Grundskola, Kungsbacka

377 elever
14.2 elever per lärare
84.9 % behöriga lärare

Fjärilens Förskola

Kommunal Förskola, Kungsbacka

77 barn
7 avdelningar
45.0 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Fjärås Bräckaskolan Tellus

15.2

Kommunal Grundskola, Kungsbacka

589 elever
13.3 elever per lärare
91.6 % behöriga lärare