Förskolan Pelikanen

Kommunal Förskola, Leksand

49 barn
3 avdelningar
22.2 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Förskolan Rosen

Kommunal Förskola, Leksand

65 barn
5 avdelningar
75.9 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Förskolan Trollet

Kommunal Förskola, Leksand

20 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
6.7 personaltäthet

Förskolan Tällberg

Kommunal Förskola, Leksand

40 barn
3 avdelningar
60.6 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Åhls Barnakademi

Kommunal Förskola, Leksand

46 barn
3 avdelningar
64.3 % personal med examen
6.6 personaltäthet

Föräldrakooperativet Elefanten

Enskild Förskola, Leksand

28 barn
2 avdelningar
46.6 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Föräldrakooperativet Grankotten

Enskild Förskola, Leksand

17 barn
1 avdelning
0.0 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Föräldrakooperativet Knippan

Enskild Förskola, Leksand

17 barn
1 avdelning
38.0 % personal med examen
3.2 personaltäthet

Föräldrakooperativet Pyret Ekonomisk Förening

Enskild Förskola, Leksand

17 barn
1 avdelning
34.7 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Gärde skola

5.9

Kommunal Grundskola, Leksand

70 elever
13.0 elever per lärare
32.5 % behöriga lärare