Blåsippans Förskola

Kommunal Förskola, Lerum

82 barn
5 avdelningar
57.3 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Bråtastugans Förskola

Kommunal Förskola, Lerum

37 barn
2 avdelningar
60.0 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Bullerbyns Föräldrakooperativ

Enskild Förskola, Lerum

36 barn
3 avdelningar
15.8 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Bygrindens Förskola

Kommunal Förskola, Lerum

31 barn
2 avdelningar
24.3 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Bäckamadens Förskola

Kommunal Förskola, Lerum

69 barn
4 avdelningar
43.6 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Centralskolan

7.6

Kommunal Grundskola, Lerum

162 elever
15.7 elever per lärare
73.1 % behöriga lärare

Centralskolans Förskola

Kommunal Förskola, Lerum

62 barn
4 avdelningar
53.8 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Ekeredsvägens Förskola

Kommunal Förskola, Lerum

36 barn
2 avdelningar
60.8 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Ekhagens Förskola Ekonomisk Förening

Enskild Förskola, Lerum

29 barn
2 avdelningar
35.6 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Ekollonvägens Förskola

Kommunal Förskola, Lerum

34 barn
2 avdelningar
52.0 % personal med examen
5.6 personaltäthet