Statistik för Lillmunkens Förskola i Munkfors

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Lillmunkens Förskola i Munkfors.
96 barn på
förskolan

5,2 personaltäthet

54,1% personal med
examen

5 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB