Statistik för Lillmunkens Förskola i Munkfors

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Lillmunkens Förskola i Munkfors.
95 barn på
förskolan

5,3 personaltäthet

55,6% personal med
examen

5 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB