Förskolan Gläntan

Kommunal Förskola, Lindesberg

69 barn
4 avdelningar
47.7 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Förskolan Grönsiskan

Kommunal Förskola, Lindesberg

85 barn
5 avdelningar
28.7 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Förskolan Haga

Kommunal Förskola, Lindesberg

18 barn
1 avdelning
59.7 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Förskolan Hagabacken

Kommunal Förskola, Lindesberg

63 barn
4 avdelningar
38.4 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Förskolan Kristallen

Kommunal Förskola, Lindesberg

41 barn
3 avdelningar
29.7 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Förskolan Kungsfågeln

Kommunal Förskola, Lindesberg

18 barn
1 avdelning
50.0 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Förskolan Kyrkberget

Kommunal Förskola, Lindesberg

79 barn
4 avdelningar
61.2 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Lysmasken

Kommunal Förskola, Lindesberg

41 barn
3 avdelningar
28.0 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Förskolan Lönngården

Kommunal Förskola, Lindesberg

10 barn
1 avdelning
26.7 % personal med examen
2.7 personaltäthet

Förskolan Mariedal

Kommunal Förskola, Lindesberg

66 barn
4 avdelningar
39.1 % personal med examen
4.9 personaltäthet