Donationsgatans Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

105 barn
6 avdelningar
52.6 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Ekebacken/Fågelsångsv Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

53 barn
3 avdelningar
69.7 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Ekebackenskolan

7.9

Kommunal Grundskola, Ljungby

204 elever
10.9 elever per lärare
63.4 % behöriga lärare

Fogdeskolans Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

72 barn
4 avdelningar
46.1 % personal med examen
8.0 personaltäthet

Förskolan Biet

Enskild Förskola, Ljungby

19 barn
1 avdelning
35.7 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Hamneda Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

36 barn
2 avdelningar
24.5 % personal med examen
3.5 personaltäthet

Hamnedaskolan

8.3

Kommunal Grundskola, Ljungby

70 elever
10.2 elever per lärare
61.8 % behöriga lärare

Harabergsgatans Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

63 barn
4 avdelningar
54.3 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Hjortsbergskolan

7.8

Kommunal Grundskola, Ljungby

141 elever
10.2 elever per lärare
66.6 % behöriga lärare

Hjortsbergskolan 2

-

Kommunal Grundskola, Ljungby

167 elever
10.4 elever per lärare
58.5 % behöriga lärare