Bergsprängarens Förskola

Kommunal Förskola, Luleå

54 barn
3 avdelningar
68.8 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Bergstadens Förskola

Kommunal Förskola, Luleå

69 barn
4 avdelningar
62.3 % personal med examen
6.5 personaltäthet

Björkskataskolan

5.8

Kommunal Grundskola, Luleå

354 elever
11.2 elever per lärare
77.7 % behöriga lärare
82.4 % uppnått kunskapskravet åk 9

Borgmästarens Förskola

Kommunal Förskola, Luleå

37 barn
2 avdelningar
34.1 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Borgmästarskolan

-

Kommunal Grundskola, Luleå

140 elever
12.6 elever per lärare
84.0 % behöriga lärare

Boskataskolan

6.6

Kommunal Grundskola, Luleå

262 elever
12.0 elever per lärare
84.9 % behöriga lärare

Brisens Förskola

Kommunal Förskola, Luleå

64 barn
4 avdelningar
62.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Burströmska Förskola

Kommunal Förskola, Luleå

80 barn
5 avdelningar
65.5 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Bäckhagens Förskola

Kommunal Förskola, Luleå

96 barn
6 avdelningar
70.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Bälinge Förskola

Kommunal Förskola, Luleå

32 barn
2 avdelningar
66.7 % personal med examen
5.3 personaltäthet