Kvarnstenenbo

Kommunal Förskola, Mariestad

65 barn
4 avdelningar
59.9 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Kvarnstenens skola

8.7

Kommunal Grundskola, Mariestad

135 elever
11.8 elever per lärare
70.0 % behöriga lärare

Lillängsskolan

8.6

Enskild Grundskola, Mariestad

156 elever
10.1 elever per lärare
58.2 % behöriga lärare

Ljungdalen

Kommunal Förskola, Mariestad

92 barn
6 avdelningar
49.4 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Lyrestadbo

Kommunal Förskola, Mariestad

60 barn
4 avdelningar
74.6 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Lyrestads skola

8.5

Kommunal Grundskola, Mariestad

123 elever
13.4 elever per lärare
53.7 % behöriga lärare

Prismaskolan

7.1

Kommunal Grundskola, Mariestad

329 elever
11.1 elever per lärare
84.8 % behöriga lärare

Regattan

Kommunal Förskola, Mariestad

62 barn
4 avdelningar
57.5 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Sikelvingen

Kommunal Förskola, Mariestad

65 barn
4 avdelningar
79.1 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Sjötorp

Kommunal Förskola, Mariestad

15 barn
1 avdelning
0.0 % personal med examen
4.7 personaltäthet