Tranan

Kommunal Förskola, Markaryd

47 barn
3 avdelningar
47.5 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Traryds Förskola

Kommunal Förskola, Markaryd

33 barn
2 avdelningar
31.5 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Traryds skola

6.8

Kommunal Grundskola, Markaryd

94 elever
13.0 elever per lärare
48.9 % behöriga lärare