Åsebro Förskola

Kommunal Förskola, Mellerud

58 barn
3 avdelningar
77.1 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Åsebro skola

6.4

Kommunal Grundskola, Mellerud

93 elever
10.6 elever per lärare
91.2 % behöriga lärare

Åsen skola

-

Kommunal Grundskola, Mellerud

51 elever
7.2 elever per lärare
70.8 % behöriga lärare