Åsebro Förskola

Kommunal Förskola, Mellerud

58 barn
3 avdelningar
77.1 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Åsebro skola

6.4

Kommunal Grundskola, Mellerud

87 elever
10.1 elever per lärare
76.7 % behöriga lärare

Åsen skola

-

Kommunal Grundskola, Mellerud

64 elever
8.0 elever per lärare
73.8 % behöriga lärare