Kungshöga Förskola

Kommunal Förskola, Mjölby

68 barn
4 avdelningar
61.0 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Kungshöga Paviljong Garantiförskola

Kommunal Förskola, Mjölby

32 barn
3 avdelningar
19.3 % personal med examen
3.4 personaltäthet

Kungshögaskolan MG2

14.9

Kommunal Gymnasieskola, Mjölby

728 elever
94.6 % examinerade
13.9 i genomsnittsbetyg
EK
NA
SA
TE
FT
IM
IN
+

Lagmansskolan Beta MH

23.3

Kommunal Grundskola, Mjölby

639 elever
11.9 elever per lärare
69.2 % behöriga lärare
60.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Lindbladsskolan LM

15.8

Kommunal Grundskola, Mjölby

145 elever
10.4 elever per lärare
78.4 % behöriga lärare

Lundby Förskola

Kommunal Förskola, Mjölby

66 barn
4 avdelningar
47.6 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Normlösa Förskola

Kommunal Förskola, Mjölby

34 barn
3 avdelningar
11.5 % personal med examen
3.9 personaltäthet

Normlösa skola

-

Kommunal Grundskola, Mjölby

58 elever
12.2 elever per lärare
70.5 % behöriga lärare

Oljekrukans Förskola

Kommunal Förskola, Mjölby

24 barn
2 avdelningar
42.1 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Prästgårdslidens Förskola

Kommunal Förskola, Mjölby

72 barn
5 avdelningar
38.1 % personal med examen
4.7 personaltäthet