Broslätts Förskola

Kommunal Förskola, Mölndal

72 barn
4 avdelningar
40.7 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Bräcka Förskola

Kommunal Förskola, Mölndal

84 barn
5 avdelningar
50.6 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Bölets Förskola

Kommunal Förskola, Mölndal

83 barn
7 avdelningar
54.7 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Eklanda Gårds Förskola

Kommunal Förskola, Mölndal

38 barn
2 avdelningar
80.0 % personal med examen
7.6 personaltäthet

Eklandaskolan

15.2

Kommunal Grundskola, Mölndal

622 elever
16.2 elever per lärare
79.2 % behöriga lärare

Ekskogens Förskola

Kommunal Förskola, Mölndal

93 barn
5 avdelningar
33.6 % personal med examen
6.5 personaltäthet

Enerbackens Förskola

Kommunal Förskola, Mölndal

44 barn
3 avdelningar
64.8 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Franklins gymnasium

-

Gymnasieskola, Mölndal

141 elever
NA
TE

Fässbergsskolan

27.5

Kommunal Grundskola, Mölndal

645 elever
12.9 elever per lärare
79.5 % behöriga lärare
73.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Fågelstens Förskola

Kommunal Förskola, Mölndal

65 barn
2 avdelningar
27.6 % personal med examen
6.2 personaltäthet