Förskolan Agneshög

Kommunal Förskola, Motala

105 barn
6 avdelningar
57.0 % personal med examen
3.7 personaltäthet

Förskolan Bergsätter

Kommunal Förskola, Motala

79 barn
4 avdelningar
59.7 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Förskolan Björkelund

Kommunal Förskola, Motala

39 barn
2 avdelningar
69.5 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Förskolan Bondebacka

Kommunal Förskola, Motala

55 barn
3 avdelningar
19.3 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Förskolan Bråstorp

Kommunal Förskola, Motala

40 barn
2 avdelningar
55.6 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Förskolan Charlottenborg

Kommunal Förskola, Motala

29 barn
2 avdelningar
50.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Dansäter

Kommunal Förskola, Motala

38 barn
2 avdelningar
42.4 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Förskolan Eken

Kommunal Förskola, Motala

57 barn
3 avdelningar
23.3 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Ekparken

Kommunal Förskola, Motala

60 barn
4 avdelningar
39.0 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Förskolan Fornåsa

Kommunal Förskola, Motala

59 barn
4 avdelningar
22.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet