Tallkottens Förskola

Kommunal Förskola, Mullsjö

70 barn
6 avdelningar
36.2 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Trollehöjdskolan

4.6

Kommunal Grundskola, Mullsjö

271 elever
13.0 elever per lärare
88.3 % behöriga lärare
69.6 % uppnått kunskapskravet åk 9