Karlsängskolan

4.9

Kommunal Grundskola, Nora

365 elever
12.8 elever per lärare
72.1 % behöriga lärare
68.1 % uppnått kunskapskravet åk 9

Lingårdens Förskola

Kommunal Förskola, Nora

47 barn
3 avdelningar
51.4 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Lärkesskolan

9.5

Kommunal Grundskola, Nora

184 elever
15.2 elever per lärare
86.0 % behöriga lärare

Marstrandshagens Förskola

Kommunal Förskola, Nora

44 barn
3 avdelningar
61.5 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Sagoskattens Förskola

Kommunal Förskola, Nora

63 barn
4 avdelningar
80.5 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Solberga Förskolor Ab

Enskild Förskola, Nora

50 barn
3 avdelningar
21.1 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Soltunets Förskola

Kommunal Förskola, Nora

32 barn
2 avdelningar
70.9 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Södra Haga Förskola

Kommunal Förskola, Nora

30 barn
2 avdelningar
82.2 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Ås Förskola

Kommunal Förskola, Nora

16 barn
1 avdelning
100.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Ås skola

-

Kommunal Grundskola, Nora

149 elever
14.2 elever per lärare
83.7 % behöriga lärare