Personal på Norrekaskolan i NORREKA

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Norrekaskolan. Under 2017 hade skolan en lärartäthet på 7.57 (vilket innebär att skolan hade 7.57 lärare per 100 elever eller 13.2 elever per lärare). Motsvarande siffra under 2016 var 7.51 (7.51 lärare per 100 elever eller 13.3 elever per lärare).

Kontaktuppgifter

SYV Lisa Svensson  lisa@norreka.se
Administratör Erik Eriksson  erik@norreka.s
Skolsköterska Lars Larsson  lars@norreka.se
Vaktmästare Stina Svensson  stina@norreka.se

Skolenheter

På grund av den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för per skola. Varje skolenhet har en rektor som är ansvarig för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.