Gazellens Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

80 barn
7 avdelningar
64.7 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Guldgruvans Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

114 barn
6 avdelningar
57.1 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Hanemålagårdens Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

52 barn
7 avdelningar
58.8 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Hanemålaskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Nybro

346 elever
12.6 elever per lärare
78.5 % behöriga lärare

Högabergs Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

40 barn
4 avdelningar
22.2 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Kristvallabrunn skola

-

Kommunal Grundskola, Nybro

36 elever
9.9 elever per lärare
78.7 % behöriga lärare

Kristvallabrunns Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

23 barn
2 avdelningar
36.8 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Ljunghaga Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

38 barn
4 avdelningar
46.3 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Madesjö Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

99 barn
10 avdelningar
63.3 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Madesjöskolan Ma02

12.3

Kommunal Grundskola, Nybro

488 elever
10.6 elever per lärare
78.3 % behöriga lärare
61.6 % uppnått kunskapskravet åk 9