Gazellens Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

80 barn
7 avdelningar
64.7 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Guldgruvans Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

114 barn
6 avdelningar
57.1 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Hanemålagårdens Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

52 barn
7 avdelningar
58.8 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Hanemålaskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Nybro

375 elever
12.9 elever per lärare
76.1 % behöriga lärare

Högabergs Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

40 barn
4 avdelningar
22.2 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Kristvallabrunn skola

-

Kommunal Grundskola, Nybro

36 elever
12.0 elever per lärare
54.5 % behöriga lärare

Kristvallabrunns Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

23 barn
2 avdelningar
36.8 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Ljunghaga Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

38 barn
4 avdelningar
46.3 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Madesjö Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

99 barn
10 avdelningar
63.3 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Madesjöskolan Ma02

12.3

Kommunal Grundskola, Nybro

577 elever
13.7 elever per lärare
79.7 % behöriga lärare
68.1 % uppnått kunskapskravet åk 9