Franciscus Förskola

Kommunal Förskola, Nyköping

98 barn
8 avdelningar
41.5 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Delfinen

Enskild Förskola, Nyköping

15 barn
1 avdelning
39.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Föräldraföreningen Buskis

Enskild Förskola, Nyköping

18 barn
1 avdelning
24.1 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Föräldrakooperativet Tomtestigen

Enskild Förskola, Nyköping

16 barn
1 avdelning
14.1 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Grindstugans Förskola

Kommunal Förskola, Nyköping

87 barn
5 avdelningar
38.3 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Gruvans skola

7.2

Grundskola, Nyköping

552 elever
11.4 elever per lärare
66.9 % behöriga lärare

Gustavsbergs Förskola

Kommunal Förskola, Nyköping

38 barn
3 avdelningar
47.6 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Helianthus/Förskola Backebo

Enskild Förskola, Nyköping

53 barn
3 avdelningar
13.3 % personal med examen
7.0 personaltäthet

Helianthus/Förskola Nissebo

Enskild Förskola, Nyköping

40 barn
2 avdelningar
42.9 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Helianthus/Förskola Svalbo

Enskild Förskola, Nyköping

25 barn
2 avdelningar
37.5 % personal med examen
5.2 personaltäthet