Föräldrakooperativet Björkdungen Ekför

Enskild Förskola, Öckerö

19 barn
1 avdelning
0.0 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Föräldrakooperativet Nästet

Enskild Förskola, Öckerö

22 barn
1 avdelning
14.9 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Föräldrakooperativet Sjöstjärnan

Enskild Förskola, Öckerö

19 barn
1 avdelning
32.2 % personal med examen
7.0 personaltäthet

Hedens Förskola

Kommunal Förskola, Öckerö

27 barn
2 avdelningar
21.1 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Hedens skola F-6

24.0

Kommunal Grundskola, Öckerö

367 elever
13.2 elever per lärare
80.4 % behöriga lärare
85.9 % uppnått kunskapskravet åk 9

Hälsö Förskola

Kommunal Förskola, Öckerö

17 barn
1 avdelning
29.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Hälsö skola

-

Kommunal Grundskola, Öckerö

50 elever
12.0 elever per lärare
78.3 % behöriga lärare

Högåsens Förskola

Kommunal Förskola, Öckerö

65 barn
4 avdelningar
32.5 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Kaprifolens Förskola

Kommunal Förskola, Öckerö

29 barn
2 avdelningar
57.7 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Kompassenskolan

17.7

Kommunal Grundskola, Öckerö

166 elever
14.9 elever per lärare
77.0 % behöriga lärare