Alsalam

25.5

Enskild Grundskola, Örebro

319 elever
12.1 elever per lärare
38.8 % behöriga lärare
69.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Alsanabel Utbildning Ab/Baraem

Enskild Förskola, Örebro

35 barn
2 avdelningar
10.0 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Apelgården

Kommunal Förskola, Örebro

35 barn
2 avdelningar
33.3 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Askers Förskola

Kommunal Förskola, Örebro

33 barn
3 avdelningar
23.6 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Askers skola

-

Kommunal Grundskola, Örebro

50 elever
17.1 elever per lärare
80.4 % behöriga lärare

Backagården

Kommunal Förskola, Örebro

45 barn
3 avdelningar
31.5 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Bergagård

Kommunal Förskola, Örebro

49 barn
3 avdelningar
49.4 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Bettorps Förskola

Kommunal Förskola, Örebro

71 barn
4 avdelningar
55.2 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Björkhaga Förskola

Kommunal Förskola, Örebro

55 barn
3 avdelningar
21.8 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Björkhagaskolan

-

Kommunal Grundskola, Örebro

163 elever
15.9 elever per lärare
85.2 % behöriga lärare