Förskolan Genebacken

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

73 barn
4 avdelningar
44.3 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Förskolan Genekullen

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

79 barn
6 avdelningar
55.0 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Hållänget

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

137 barn
9 avdelningar
58.6 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Förskolan Kojan

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

31 barn
2 avdelningar
35.3 % personal med examen
3.6 personaltäthet

Förskolan Kungabacken

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

54 barn
4 avdelningar
74.1 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Förskolan Lilltjärnen

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

54 barn
4 avdelningar
72.7 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Förskolan Parken

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

16 barn
2 avdelningar
75.0 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Förskolan Prästkragen/Pysslingkragen Församlingsdriven

Enskild Förskola, Örnsköldsvik

39 barn
2 avdelningar
58.9 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Förskolan Resan

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

68 barn
4 avdelningar
46.2 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Förskolan Ripan

Kommunal Förskola, Örnsköldsvik

27 barn
2 avdelningar
60.0 % personal med examen
5.4 personaltäthet