Skattunge Friskola

8.7

Enskild Grundskola, Orsa

25 elever
7.4 elever per lärare
53.5 % behöriga lärare

Skattunge Förskola

Kommunal Förskola, Orsa

7 barn
1 avdelning
0.0 % personal med examen
3.2 personaltäthet