Sesterviksvägens Förskola

Kommunal Förskola, Orust

57 barn
4 avdelningar
54.1 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Stensbo skola

-

Enskild Grundskola, Orust

56 elever
12.9 elever per lärare
95.6 % behöriga lärare

Tvets Förskola

Kommunal Förskola, Orust

40 barn
2 avdelningar
59.4 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Varekils Förskola

Kommunal Förskola, Orust

84 barn
5 avdelningar
60.1 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Varekils skola

8.1

Kommunal Grundskola, Orust

144 elever
12.0 elever per lärare
71.6 % behöriga lärare

Ängsbergets Förskola

Kommunal Förskola, Orust

69 barn
4 avdelningar
63.1 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Ängås Förskola

Kommunal Förskola, Orust

89 barn
6 avdelningar
52.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Ängås skola 7-9

15.2

Kommunal Grundskola, Orust

482 elever
11.6 elever per lärare
75.3 % behöriga lärare
78.9 % uppnått kunskapskravet åk 9