Havslätts Förskola

Kommunal Förskola, Oskarshamn

37 barn
4 avdelningar
32.1 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Humlans Förskola

Kommunal Förskola, Oskarshamn

87 barn
7 avdelningar
37.6 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Klockarebackens Förskola

Kommunal Förskola, Oskarshamn

102 barn
7 avdelningar
22.8 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Kristdalaskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Oskarshamn

129 elever
10.7 elever per lärare
70.1 % behöriga lärare

Kristinebergskolan 4-6

15.4

Kommunal Grundskola, Oskarshamn

777 elever
10.4 elever per lärare
65.5 % behöriga lärare
75.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Kristineängs Förskola

Kommunal Förskola, Oskarshamn

35 barn
3 avdelningar
40.9 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Långelids Förskola

Kommunal Förskola, Oskarshamn

59 barn
4 avdelningar
25.9 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Majbackens Förskola

Kommunal Förskola, Oskarshamn

49 barn
3 avdelningar
41.0 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Misterhults friskola

-

Enskild Grundskola, Oskarshamn

22 elever
7.4 elever per lärare
44.2 % behöriga lärare

Mussebergs Förskola

Kommunal Förskola, Oskarshamn

30 barn
2 avdelningar
58.8 % personal med examen
7.1 personaltäthet