Färglådans Förskola

Kommunal Förskola, Österåker

73 barn
6 avdelningar
10.8 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Förskola Berga

Enskild Förskola, Österåker

81 barn
4 avdelningar
18.4 % personal med examen
7.8 personaltäthet

Förskola Dahlian

Enskild Förskola, Österåker

17 barn
1 avdelning
63.6 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Förskola Skåvan

Enskild Förskola, Österåker

41 barn
2 avdelningar
29.1 % personal med examen
6.5 personaltäthet

Helleborusskolan Österåker

-

Enskild Grundskola, Österåker

147 elever
9.8 elever per lärare
40.0 % behöriga lärare
50.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

I Ur Och Skur Ekorrens Förskola

Enskild Förskola, Österåker

39 barn
1 avdelning
45.4 % personal med examen
4.7 personaltäthet

IT-Gymnasiet Åkersberga

-

Enskild Gymnasieskola, Österåker

51 elever
88.0 % examinerade
13.8 i genomsnittsbetyg

Internationella Engelska Skolan Österåker

-

Grundskola, Österåker

Kantarellens Förskola

Kommunal Förskola, Österåker

91 barn
7 avdelningar
48.0 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Klippans Förskola

Enskild Förskola, Österåker

40 barn
3 avdelningar
22.7 % personal med examen
4.9 personaltäthet