Förskolan Logården

Kommunal Förskola, Östhammar

89 barn
6 avdelningar
45.0 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Förskolan Marieberg

Kommunal Förskola, Östhammar

83 barn
5 avdelningar
39.7 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Förskolan Myran

Kommunal Förskola, Östhammar

67 barn
4 avdelningar
38.9 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Förskolan Rubinen

Kommunal Förskola, Östhammar

61 barn
4 avdelningar
31.4 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Skutan

Kommunal Förskola, Östhammar

82 barn
6 avdelningar
39.4 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Tomtberga

Kommunal Förskola, Östhammar

66 barn
4 avdelningar
32.3 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Förskolan Tomtberga Två

Kommunal Förskola, Östhammar

43 barn
3 avdelningar
49.8 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Tärnan

Kommunal Förskola, Östhammar

11 barn
1 avdelning
100.0 % personal med examen
6.5 personaltäthet

Gräsö skola

-

Kommunal Grundskola, Östhammar

12 elever
11.1 elever per lärare
0.0 % behöriga lärare

Kristinelundskolan

7.0

Kommunal Grundskola, Östhammar

108 elever
16.0 elever per lärare
89.0 % behöriga lärare