Västerskolan

-

Kommunal Grundskola, Östra Göinge

224 elever
14.0 elever per lärare
89.1 % behöriga lärare

Åvillans Förskola

Kommunal Förskola, Östra Göinge

42 barn
3 avdelningar
30.2 % personal med examen
4.9 personaltäthet