Torneusgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Övertorneå

31 barn
2 avdelningar
66.7 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Älvbackens Förskola

Kommunal Förskola, Övertorneå

9 barn
1 avdelning
80.0 % personal med examen
3.6 personaltäthet