Kvarnängens Förskola

Kommunal Förskola, Partille

119 barn
6 avdelningar
45.4 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Källvägens Förskola

Kommunal Förskola, Partille

21 barn
1 avdelning
21.1 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Lexby Förskola

Kommunal Förskola, Partille

38 barn
2 avdelningar
65.6 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Lexby skola 6-9

7.2

Kommunal Grundskola, Partille

499 elever
12.9 elever per lärare
69.0 % behöriga lärare
85.9 % uppnått kunskapskravet åk 9

Lillegårds Förskola

Kommunal Förskola, Partille

53 barn
3 avdelningar
47.1 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Lillegårdsskolan F-5

5.1

Kommunal Grundskola, Partille

316 elever
16.3 elever per lärare
72.2 % behöriga lärare

Mammut Montessori Förskola

Enskild Förskola, Partille

49 barn
3 avdelningar
61.2 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Mellby Förskola

Kommunal Förskola, Partille

53 barn
3 avdelningar
51.0 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Montessoriförskolan Solstrålen

Enskild Förskola, Partille

46 barn
3 avdelningar
45.2 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Norrgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Partille

37 barn
2 avdelningar
54.8 % personal med examen
6.0 personaltäthet