Solparken

Kommunal Förskola, Perstorp

88 barn
6 avdelningar
27.8 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Äventyrarna

Kommunal Förskola, Perstorp

27 barn
1 avdelning
26.7 % personal med examen
7.2 personaltäthet