Överammers Barnomsorg

Kommunal Förskola, Ragunda

17 barn
1 avdelning
41.7 % personal med examen
3.5 personaltäthet