Personal på Risbäck i Risbäck

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Risbäck. Under 2019 hade skolan en lärartäthet på 15.8 (vilket innebär att skolan hade 15.8 lärare per 100 elever eller 6.3 elever per lärare). Motsvarande siffra under 2018 var 10.0 (10.0 lärare per 100 elever eller 10.0 elever per lärare).

Kontaktuppgifter

?
SYV Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Administratör Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Skolsköterska Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Vaktmästare Information saknas  E-post saknas  Lägg till

Skolenheter

På grund av den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för per skola. Varje skolenhet har en rektor som är ansvarig för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.