Statistik för Sesterviksvägens Förskola i Svanesund

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Sesterviksvägens Förskola i Svanesund.
58 barn på
förskolan

4,6 personaltäthet

64,6% personal med
examen

4 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB