Lyan Förskola

Kommunal Förskola, Sigtuna

34 barn
2 avdelningar
10.7 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Maskrosen

Kommunal Förskola, Sigtuna

29 barn
2 avdelningar
15.0 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Montessoriförskolan Elefanten

Enskild Förskola, Sigtuna

17 barn
1 avdelning
17.4 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Myrans Förskola

Enskild Förskola, Sigtuna

34 barn
4 avdelningar
18.8 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Märstadal Förskola

Kommunal Förskola, Sigtuna

55 barn
5 avdelningar
36.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Norrbacka Förskola

Kommunal Förskola, Sigtuna

96 barn
5 avdelningar
15.1 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Norrbackaskolan

7.3

Kommunal Grundskola, Sigtuna

337 elever
14.8 elever per lärare
62.5 % behöriga lärare

Nyborgen Förskola

Kommunal Förskola, Sigtuna

104 barn
6 avdelningar
21.3 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Odensala Förskola

Kommunal Förskola, Sigtuna

74 barn
4 avdelningar
30.8 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Odensala skola

9.2

Kommunal Grundskola, Sigtuna

146 elever
16.5 elever per lärare
62.4 % behöriga lärare