Personal på Silviaskolan F-9 i Hässleholm

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Silviaskolan F-9. Under 2018 hade skolan en lärartäthet på 38.4 (vilket innebär att skolan hade 38.4 lärare per 100 elever eller 2.6 elever per lärare). Motsvarande siffra under 2017 var 27.0 (27.0 lärare per 100 elever eller 3.7 elever per lärare).

Kontaktuppgifter

?
Rektor Christian Örn  E-post saknas  Lägg till
?
SYV Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Administratör Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Skolsköterska Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Vaktmästare Information saknas  E-post saknas  Lägg till

Skolenheter

På grund av den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för per skola. Varje skolenhet har en rektor som är ansvarig för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.