I Ur Och Skur Storkboet

Enskild Förskola, Sjöbo

43 barn
3 avdelningar
38.4 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Kompassens Förskola

Kommunal Förskola, Sjöbo

42 barn
3 avdelningar
78.6 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Lergöken

Kommunal Förskola, Sjöbo

30 barn
2 avdelningar
38.3 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Lillgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Sjöbo

97 barn
6 avdelningar
53.1 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Linnéstugans Förskola

Kommunal Förskola, Sjöbo

70 barn
4 avdelningar
70.1 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Livsgnistan

Enskild Förskola, Sjöbo

28 barn
2 avdelningar
20.1 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Lövestad Förskola

Kommunal Förskola, Sjöbo

88 barn
7 avdelningar
35.1 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Lövestads skola

7.1

Kommunal Grundskola, Sjöbo

144 elever
16.0 elever per lärare
68.9 % behöriga lärare

Malenagymnasiet

7.6

Kommunal Gymnasieskola, Sjöbo

238 elever
83.0 % examinerade
12.4 i genomsnittsbetyg
BA
FT
HT
HV
IM
NB

Montessoriförskolan Tjädern

Enskild Förskola, Sjöbo

21 barn
1 avdelning
44.4 % personal med examen
5.8 personaltäthet