Statistik för Sjöstugans Förskola i Katrineholm

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Sjöstugans Förskola i Katrineholm.
36 barn på
förskolan

5,4 personaltäthet

6% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB