Statistik för Skogsgläntan i Torsås

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Skogsgläntan i Torsås.
27 barn på
förskolan

5,5 personaltäthet

35,9% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB