Statistik för Smulan i Dorotea

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Smulan i Dorotea.
38 barn på
förskolan

4,2 personaltäthet

33,3% personal med
examen

3 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB