Statistik för Solgården i Skinnskatteberg

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Solgården i Skinnskatteberg.
71 barn på
förskolan

4,9 personaltäthet

21,6% personal med
examen

5 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB