Hörviks Förskola

Kommunal Förskola, Sölvesborg

33 barn
2 avdelningar
60.0 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Hörviks skola

16.9

Kommunal Grundskola, Sölvesborg

78 elever
8.6 elever per lärare
81.8 % behöriga lärare

Kanehalls Förskola

Kommunal Förskola, Sölvesborg

149 barn
8 avdelningar
50.1 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Kulingens Förskola

Enskild Förskola, Sölvesborg

22 barn
1 avdelning
84.9 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Markgatans Förskola

Kommunal Förskola, Sölvesborg

100 barn
5 avdelningar
45.3 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Midhalls Förskola

Kommunal Förskola, Sölvesborg

95 barn
5 avdelningar
31.6 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Mjällby skola H

19.4

Kommunal Grundskola, Sölvesborg

384 elever
10.3 elever per lärare
64.6 % behöriga lärare
69.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Möllebacksskolan

13.0

Kommunal Grundskola, Sölvesborg

304 elever
12.0 elever per lärare
88.2 % behöriga lärare

Norje skola

10.0

Kommunal Grundskola, Sölvesborg

86 elever
8.6 elever per lärare
83.9 % behöriga lärare

Skönabäcks Förskola

Kommunal Förskola, Sölvesborg

30 barn
3 avdelningar
64.8 % personal med examen
4.1 personaltäthet