Sotenässkolan

12.1

Kommunal Grundskola, Sotenäs

227 elever
9.8 elever per lärare
67.7 % behöriga lärare
86.5 % uppnått kunskapskravet åk 9

Valbergets Förskola

Kommunal Förskola, Sotenäs

33 barn
2 avdelningar
67.9 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Väjerns Förskola

Kommunal Förskola, Sotenäs

14 barn
1 avdelning
58.3 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Åsenskolan

-

Kommunal Grundskola, Sotenäs

100 elever
19.7 elever per lärare
85.5 % behöriga lärare