Vargbroskolan

18.9

Kommunal Grundskola, Storfors

237 elever
8.9 elever per lärare
88.2 % behöriga lärare
90.2 % uppnått kunskapskravet åk 9