Vargbroskolan

18.9

Kommunal Grundskola, Storfors

212 elever
9.4 elever per lärare
88.8 % behöriga lärare
78.0 % uppnått kunskapskravet åk 9