Förskolan Smultronstället

Enskild Förskola, Strängnäs

30 barn
1 avdelning
11.7 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Växthuset Ab

Enskild Förskola, Strängnäs

28 barn
1 avdelning
27.0 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Gripsholms Förskola

Enskild Förskola, Strängnäs

95 barn
4 avdelningar
0.0 % personal med examen
7.5 personaltäthet

Gripsholmsskolan

14.2

Enskild Grundskola, Strängnäs

476 elever
14.9 elever per lärare
57.5 % behöriga lärare
93.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Grävlingens Förskola

Kommunal Förskola, Strängnäs

99 barn
6 avdelningar
38.3 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Härads skola

-

Kommunal Grundskola, Strängnäs

33 elever
15.6 elever per lärare
66.3 % behöriga lärare

Karinslundsskolan

-

Kommunal Grundskola, Strängnäs

132 elever
9.5 elever per lärare
73.8 % behöriga lärare
61.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Länna Förskola

Kommunal Förskola, Strängnäs

27 barn
2 avdelningar
20.0 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Lännaskolan

-

Kommunal Grundskola, Strängnäs

17 elever
7.5 elever per lärare
49.0 % behöriga lärare

Mariefreds skola

8.8

Kommunal Grundskola, Strängnäs

690 elever
14.3 elever per lärare
73.2 % behöriga lärare
75.5 % uppnått kunskapskravet åk 9