Mällby Förskola

Kommunal Förskola, Strömstad

76 barn
6 avdelningar
33.9 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Naturkooperativ Vildkottensforskola Ekonomiska För

Enskild Förskola, Strömstad

14 barn
1 avdelning
0.0 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Nordby Förskola

Kommunal Förskola, Strömstad

31 barn
2 avdelningar
29.6 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Odelsbergsskolan F-6

7.3

Kommunal Grundskola, Strömstad

345 elever
11.5 elever per lärare
67.8 % behöriga lärare

Rossö Förskola

Kommunal Förskola, Strömstad

26 barn
2 avdelningar
17.2 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Rossö skola F-6

8.3

Kommunal Grundskola, Strömstad

60 elever
13.0 elever per lärare
72.2 % behöriga lärare

Skee Förskola

Kommunal Förskola, Strömstad

91 barn
6 avdelningar
30.5 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Skee skola F-6

7.4

Kommunal Grundskola, Strömstad

182 elever
10.7 elever per lärare
55.1 % behöriga lärare

Strömstad Gymnasium, SGY1

5.5

Kommunal Gymnasieskola, Strömstad

343 elever
87.4 % examinerade
13.6 i genomsnittsbetyg
BA
BF
EE
EK
FT
HA
HT
+

Strömstierna Förskola

Kommunal Förskola, Strömstad

33 barn
2 avdelningar
16.7 % personal med examen
5.5 personaltäthet