Regnbågens Förskola

Enskild Förskola, Strömsund

38 barn
3 avdelningar
12.5 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Riddaren

Kommunal Förskola, Strömsund

29 barn
2 avdelningar
17.3 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Rotnäsets Förskola

Kommunal Förskola, Strömsund

61 barn
4 avdelningar
18.0 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Rödluvan

Kommunal Förskola, Strömsund

24 barn
2 avdelningar
54.2 % personal med examen
3.7 personaltäthet

Solgården

Kommunal Förskola, Strömsund

18 barn
1 avdelning
52.4 % personal med examen
8.6 personaltäthet

Tornets Förskola

Kommunal Förskola, Strömsund

9 barn
1 avdelning
6.8 % personal med examen
3.1 personaltäthet

Torsängs Förskola

Enskild Förskola, Strömsund

25 barn
3 avdelningar
0.0 % personal med examen
3.6 personaltäthet

Vattudalsskolan

5.6

Kommunal Grundskola, Strömsund

158 elever
7.1 elever per lärare
73.3 % behöriga lärare
62.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Västringen

Kommunal Förskola, Strömsund

35 barn
2 avdelningar
13.9 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Åshagen

Kommunal Förskola, Strömsund

27 barn
2 avdelningar
15.4 % personal med examen
4.2 personaltäthet