Skogsgläntan

Kommunal Förskola, Surahammar

51 barn
3 avdelningar
44.7 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Starbäcksskolan

-

Kommunal Grundskola, Surahammar

189 elever
16.3 elever per lärare
84.7 % behöriga lärare

Tuppkärrsskolan

6.7

Kommunal Grundskola, Surahammar

286 elever
13.9 elever per lärare
57.8 % behöriga lärare

Viljan

-

Enskild Gymnasieskola, Surahammar

43 elever
IM
SA

Virsboskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Surahammar

76 elever
8.2 elever per lärare
77.4 % behöriga lärare

Ängsgården

Kommunal Förskola, Surahammar

143 barn
9 avdelningar
52.0 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Äventyret

Kommunal Förskola, Surahammar

39 barn
3 avdelningar
20.0 % personal med examen
3.9 personaltäthet

Åsen

Kommunal Förskola, Surahammar

26 barn
2 avdelningar
26.3 % personal med examen
6.8 personaltäthet