Ellagårds Förskola

Enskild Förskola, Täby

88 barn
5 avdelningar
42.0 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Ellagårdsskolan

7.5

Kommunal Grundskola, Täby

364 elever
16.4 elever per lärare
84.8 % behöriga lärare

Ellaparks Förskola

Enskild Förskola, Täby

63 barn
5 avdelningar
38.5 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Enen

Enskild Förskola, Täby

38 barn
3 avdelningar
11.4 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Flottiljen

Enskild Förskola, Täby

80 barn
8 avdelningar
32.6 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Flottiljen Dibber

-

Enskild Grundskola, Täby

78 elever
9.4 elever per lärare
59.5 % behöriga lärare

Flugsnapparen

Enskild Förskola, Täby

48 barn
3 avdelningar
25.8 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Friluftsförskolor Broby

Enskild Förskola, Täby

35 barn
3 avdelningar
18.0 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Friluftsförskolor Lunden

Enskild Förskola, Täby

37 barn
3 avdelningar
31.5 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Friluftsförskolor Stormyren

Enskild Förskola, Täby

39 barn
3 avdelningar
27.2 % personal med examen
6.1 personaltäthet