Hogane Skola

Kommunal Förskola, Tanum

22 barn
1 avdelning
31.4 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Hornbore Förskola

Kommunal Förskola, Tanum

22 barn
1 avdelning
37.1 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Krumeluren

Enskild Förskola, Tanum

19 barn
1 avdelning
6.8 % personal med examen
8.1 personaltäthet

Lisabackens Förskola

Kommunal Förskola, Tanum

44 barn
3 avdelningar
58.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Lurs skola

-

Kommunal Grundskola, Tanum

58 elever
12.9 elever per lärare
49.9 % behöriga lärare

Naturförskolan

Kommunal Förskola, Tanum

36 barn
2 avdelningar
12.1 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Paviljongen

Kommunal Förskola, Tanum

18 barn
2 avdelningar
40 % personal med examen
3.6 personaltäthet

Petterhagens Förskola

Kommunal Förskola, Tanum

17 barn
1 avdelning
62.5 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Rabbalshede Förskola

Kommunal Förskola, Tanum

35 barn
3 avdelningar
40.4 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Rabbalshede skola

-

Kommunal Grundskola, Tanum

62 elever
8.0 elever per lärare
62.0 % behöriga lärare