Statistik för Tvets Förskola i Nösund

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Tvets Förskola i Nösund.
35 barn på
förskolan

6,7 personaltäthet

68,6% personal med
examen

3 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB